Χονδρόσυρμα | Υιοι Δ. Μπακατσελου Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα κουζίνας

Οίκος: XE

ΧΟΝΔΡΟΣΥΡΜΑ

Χονδρόσυρμα θερμής έλασης υψηλής ολκιμότητας, για χρήση σε συρματουργίες, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΕΝ 10025 ποιότητα S235, SAE 1006, SAE 1008 και SAE 1010.

Το προϊόν διατίθεται σε ρόλους βάρους 1440 kg περίπου. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας

NEWSLETTER SUBSCRIPTION: