Πλέγμα FitSteel 2 | Υιοι Δ. Μπακατσελου Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα κουζίνας

Οίκος: XE

ΠΛΕΓΜΑ FITSTEEL 2

Τα πλέγματα ειδικών απαιτήσεων FitSteel είναι φύλλα πλέγματος με διάταξη του κυρίως οπλισμού κατά μία ή δύο διευθύνσεις. Τα πλέγματα FitSteel έρχονται να καλύψουν όλες τις περιπτώσεις όπλισης τεχνικών έργων (πλάκες, τοιχώματα, εδαφόπλακες δοκούς κλπ) και εξασφαλίζουν ταχύτητα στην κατασκευή, χαμηλό κόστος εργατικών και αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών όπλισης.

 

FitSteel 2 Ο διαμήκης και ο εγκάρσιος οπλισμός του πλέγματος είναι χάλυβας ΕΧΘ κατηγορίας Β500C

NEWSLETTER SUBSCRIPTION: