Δομικό πλέγμα | Υιοι Δ. Μπακατσελου Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα κουζίνας
Δομικό πλέγμα και πλέγμα σχάρας

Οίκος: XE

ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ

Δομικό πλέγμα για χρήση σε μη φέροντα στοιχεία και πλέγμα σχάρας για χρήση σε τοιχία και δάπεδα της Χαλυβουργίας Ελλάδος. Απο χάλυβα κατηγορίας B500A ή B500A.

NEWSLETTER SUBSCRIPTION: