Λευκό τσιμέντο | Υιοι Δ. Μπακατσελου Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα κουζίνας
Λευκό τσιμέντο

Οίκος: Heracles

ΛΕΥΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Είναι ένα ισχυρό τσιμέντο κατηγορίας αντοχής 52,5 ειδικό για παρασκευή διακο- σμητικών στοιχείων, πλάκες πεζοδρομίου, κόλλες πλακιδίων και λευκό σοβά. Λόγω των χαμηλών αλκαλίων χρησιμοποιείται και για την αποκατάσταση παλαιών κτιρίων και μνημείων.• Χα

NEWSLETTER SUBSCRIPTION: